Charter

HC Red Wings > Charter

HC Red Wings Aalter is een familiale hockeyclub die betrokkenheid van alle spelers en hun ouders hoog in het vaandel draagt. We willen de passie voor hockey bij zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen aanwakkeren. Zowel startende spelers als spelers met enige hockeyervaring, willen we een plek bieden waar ze hun vleugels kunnen uitslaan en ze vanuit verbinding met anderen aan een dynamische en gezonde levensstijl kunnen werken.

Daarvoor rekenen we op de medewerking van elke speler, elke ouder of zorgfiguur, elk bestuurslid.

In dit charter geven we de kernwaarden weer waar HC Red Wings Aalter voor staat. Wanneer je je inschrijft in onze club, vragen we jou (en indien van toepassing je ouder(s) of zorgfiguur) dit charter te ondertekenen. Ook alle bestuursleden onderschrijven dit charter.

Als speler bij HC Red Wings Aalter, engageer ik me om bij te dragen aan de kernwaarden van de club:

“One team”
Participatie & Verbondenheid

Ik kom op tijd voor de training of wedstrijd en neem actief deel.

Ik verwittig in geval van afwezigheid en verontschuldig me als ik te laat kom.

Ik toon begrip en openheid voor elke medespeler en stel me vriendelijk op naar de trainer(s) en de andere spelers.

“One family”
Respect & Fairplay

Ik heb respect voor mijn medespelers, de spelers van andere clubs, de trainers, de scheidsrechters, de supporters, de bestuurders, de club, de infrastructuur, het materiaal en de natuur.

Ik speel het hockeyspel eerlijk en op een sportieve manier, waarbij plezier voor allen centraal staat.

Ik respecteer de spelregels en overtreed ze niet moedwillig.

“One passion”
Dynamiek & Bevlogenheid

Ik doe actief mee aan de oefeningen.

Ik zet me in om mijn talent te laten groeien en haal het beste uit mezelf.

Ik ga moedig om met verlies en blijf bescheiden bij winst.

 

Als ouder/zorgfiguur van een speler bij HC Red Wings Aalter, engageer ik me om bij te dragen aan de kernwaarden van de club:

“One team”
Participatie & Verbondenheid

Ik zorg dat mijn kind op tijd komt voor de trainingen en wedstrijden en zorg ervoor dat ik de afwezigheid van mijn kind tijdig meld.

Ik toon begrip en openheid voor de medespelers van mijn kind en stel me vriendelijk op naar de trainer(s) en de andere spelers.

Waar mogelijk help ik mee bij events van de club of bij wedstrijden.

“One family”
Respect & Fairplay

Ik heb respect voor de medespelers van mijn kind, de spelers van andere clubs, de trainers, de scheidsrechters, de supporters, de bestuurders, de club, de infrastructuur, het materiaal en de natuur.

Ik moedig mijn kind aan om het hockeyspel eerlijk en op een sportieve manier te spelen, waarbij plezier voor allen centraal staat.

Ik zorg dat ik de spelregels zelf ken en breng deze over aan mijn kind.

“One passion”
Dynamiek & Bevlogenheid

Ik toon interesse in de sport van mijn kind en moedig mijn kind aan om actief mee te doen aan de oefeningen

Ik moedig mijn kind aan om zijn/haar talent te ontplooien .

Ik stel me als supporter opbouwend op, bemoedig mijn kind en de medespelers bij verlies en blijf bescheiden bij winst; ik stel me tijdens wedstrijden respectvol op naar de spelers, trainers en ouders van de andere clubs.

Bedankt aan onze sponsors!

A good hockey player plays where the ball is. 
A great hockey player plays where the ball will be.

Wayne Gretzsky

Trainingen

Kunstgrasveld
Lindestraat 19
9880 Aalter
sportief@redwingsaalter.be

Maatschappelijke zetel

Stratem 22
9880 Aalter
0495 54 74 40
info@redwingsaalter.be

Grote fan van onze sportclub? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang enkele keren per jaar ons laatste hockeynieuws. 

INTERN REGLEMENT | PRIVACY VERKLARING

Trainingen

Kunstgrasveld
Lindestraat 19
9880 Aalter
sportief@redwingsaalter.be

Maatschappelijke zetel

Stratem 22
9880 Aalter
0495 54 74 40
info@redwingsaalter.be