Spelregels

HC Red Wings > Spelregels

Deelnemers aan hockey dienen spelregels te kennen en na te leven. De spelregels en de aanwijzingen voor toepassing gelden voor alle hockeydeelnemers: spelers, scheidsrechters, teambegeleiders, clubverantwoordelijken en verenigingsfunctionarissen.

In de spelregels ligt de nadruk op veiligheid. Iedereen die deelneemt aan of betrokken is bij het spel moet beseffen dat de veiligheid van anderen niet in gevaar gebracht mag worden. Toepasselijke nationale en internationale wetgeving dient daarbij in acht te worden genomen. Spelers dienen ervoor te zorgen dat hun uitrusting geen gevaar oplevert voor henzelf of anderen door de conditie van die uitrusting of door de gebruikte materialen of het ontwerp.

De KBHB aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van wedstrijdvoorzieningen die gebreken hebben of niet voldoen aan de gestelde eisen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen in welke zin dan ook van zulk gebruik. Controle van wedstrijdfaciliteiten en uitrusting voor aanvang van een wedstrijd bestaat uit bezien en beoordelen of die faciliteiten en die uitrusting in algemene zin voldoen aan de gestelde eisen. Scheidsrechters vervullen een belangrijke rol door het spel te controleren en fair-play (sportief en volgens de regels) te beoordelen en te bevorderen.

Bedankt aan onze sponsors!

A good hockey player plays where the ball is. 
A great hockey player plays where the ball will be.

Wayne Gretzsky

Trainingen

Kunstgrasveld
Lindestraat 19
9880 Aalter
sportief@redwingsaalter.be

Maatschappelijke zetel

Stratem 22
9880 Aalter
0495 54 74 40
info@redwingsaalter.be

Grote fan van onze sportclub? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en ontvang enkele keren per jaar ons laatste hockeynieuws. 

INTERN REGLEMENT | PRIVACY VERKLARING

Trainingen

Kunstgrasveld
Lindestraat 19
9880 Aalter
sportief@redwingsaalter.be

Maatschappelijke zetel

Stratem 22
9880 Aalter
0495 54 74 40
info@redwingsaalter.be